Wie ik ben

Altijd al ben ik gefascineerd en geïnspireerd geweest door mensen. Wat drijft iemand, waarom doet iemand wat hij doet? In mijn loopbaan heeft de mens en zijn gedrag, emoties en beweegredenen altijd centraal gestaan. Steeds weer ben ik op zoek gegaan naar meer verdieping en verbinding, vanuit een innerlijke behoefte aan ‘echtheid’; echt contact, iemand echt zien, echt horen. Dit heeft ertoe geleid dat ik enkele jaren geleden de vijfjarige opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut ben gaan volgen aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen.

Deze opleiding heeft mij veel gebracht als mens en als therapeut. Zowel op het vlak van zingeving en spiritualiteit alsook qua kennis en vaardigheden. Het heeft mij de ogen geopend voor de onmetelijke rijkdom en helende kracht van het onbewuste, van symbolen en verbeelding. Nu, als therapeut, wil ik niets liever dan deze rijkdom inzetten om jou verder te brengen in je ‘ont-wikkeling’. Ik help je graag je eigen innerlijk wijsheid en kracht te ontdekken zodat jij deze kunt gaan inzetten, nu en in je verdere leven.

Naast mijn werk als therapeut werk ik als consultant/adviseur op het gebied van assessment, training en coaching.

Handtekening_Martine_Bongers

"A healer is not someone that you go to for healing. A healer is someone that triggers within you, your own ability to heal yourself." (Unknown)

Ont-wikkel jezelf

Samen gaat dat gemakkelijker

Scroll naar top