Jungiaans analytische therapie

De Jungiaans analytische therapie gaat voor blijvende oplossingen en duurzame veranderingen. Het is een therapievorm waarin je naar de wortels van je probleem gaat, in je onbewuste, om het daar op te lossen. Niet het symptoom maar de oorsprong van de klacht staat centraal.

Samen met jou, ga ik op zoek naar de onderliggende oorzaken van je klachten. De klacht, de vraag waar je mee binnenkomt, geeft namelijk veelal symbolisch weer welk persoonlijk thema er speelt in je leven. Met thema wordt bedoeld dat wat zich steeds herhaalt in je leven, een terugkerend patroon.

Dit thema wil, van binnenuit, gekend worden. Op enig moment in je leven ontstaat een innerlijke noodzaak om met jezelf aan de slag te gaan. Je wordt als het ware ‘geroepen’ om je niet langer alleen op de buitenwereld te richten, maar naar binnen te keren, je eigen belevingswereld te onderzoeken. Je te ontdoen van alle ‘wikkels’ die je door de jaren heen hebt verzameld (dat wat je is opgelegd door je opvoeding, ouders, cultuur, maatschappij, vrienden, familie) en uit te komen bij je authentieke zelf. Jung noemt dit het individuatieproces.

Het gaat om het ont-dekken en accepteren van wie je in wezen bent. Zowel de positieve als de minder aangename delen van jezelf, om vanuit deze zelfacceptatie, krachtig je eigen plek in te kunnen nemen in de wereld. Door je te ‘ont-wikkelen’ zul je meer levensvreugde ervaren, krijg je meer energie tot je beschikking en zul je je vrijer voelen in je doen en laten, onafhankelijker van wat anderen van je vinden.

"Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." (Jung)

Ben je benieuwd of deze vorm van therapie iets voor jou is?

Werkwijze

Om dit te kunnen bereiken, werk ik met verschillende technieken, die ik afstem op wat jij nodig hebt op dat moment. In de Jungiaans analytische therapie staat het werken met het onbewuste centraal (daar ligt de oorsprong van je klachten). Dromen, tekenen, schilderen alsook imaginatie zijn werkvormen die een ingang vormen tot jouw onbewuste, jouw belevingswereld. Als zodanig bevatten zij een schat aan informatie over jouw welbevinden en zullen dan ook zeker aan bod komen. Daarnaast werk ik met cognitieve, gedragsmatige en inzichtgevende technieken.

Gaandeweg de therapie zul je je eigen innerlijke dynamiek leren (her)kennen, je beter leren verhouden tot je eigen gevoelens en ervaren dat wat je tegenkomt in je leven, betekenis heeft. Ook het (weer) leren luisteren naar je lichaam maakt hier deel van uit.

Dit therapeutisch proces zie ik als een gezamenlijk traject, waarbij ik uitga van jouw kracht en verantwoordelijkheid. Als therapeut zal ik je ondersteunen om de antwoorden te vinden die alleen jij hebt, die al in je zitten, maar waar je op dit moment (nog) niet bij kunt. Zodat jij sterker en energieker, meer in verbinding met jezelf en de ander, je eigen weg gaat, op jouw authentieke wijze.

"The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed" (Jung)

Scroll naar top